New York kommer att drabbas av fler naturkatastrofer