Så jobbade Magnus Wennman och Erik Wiman med klimat-projektet ”Deras planet”