Norberg – gruvsamhället som tog emot 919 flyktingar